Pochers lättvindiga modeller

Pocher Transfesa med SJ-littera Gus

1963 flyttades delar av Pochers produktion över till Rivarossi som ville göra enklare och billigare modeller. Men det motsatte sig naturligtvis Arnaldo Pocher. Rivarossi tog då saken i egna händer och skapade 500-serien, med modeller utan egentlig förebild och delvis baserad på delar från tidigare modeller. Eftersom Rivarossi ägde modellnamnet Pocher, kunde man märka även 500-serien med Pocher Torino.

Nu finns en ny Pocherbulletin som ingående beskriver de tre svenska modellerna i serien – Fyffes, ASG och nämnda Transfesa.

En svensk och en spansk Transfesa

När Pocher lanserade den billigare 500-serien såg man till att även den svenska marknaden fick några vagnar, nämligen Fyffes- och ASG-vagnarna samt en försvenskad version av en spansk Transfesa-vagn som kom ut 1966. Den svenska verkar bara ha funnits i en version medan den spanska även såldes med ett kylaggregat på gavlarna.

Transfesa SJ
Den svenska Transfesa-vagnen med littera Gus 42805

Transfesa Renfe
Den spanska versionen med hål för kylaggregatet

Se även detta inlägg som handlar om takfärgen på Transfesa-vagnen

Pochersamlare i USA

Vi fick nyligen ett mejl från Paul i Massachusetts. Paul har svenska förfäder och samlar bland annat på Pochermodeller med svensk anknytning. Här är några av hans modeller:


502 Transfesa – en av de sällsynta vagnarna från 500-serien


503 Fyffesvagnen från samma serie


DF5 Post- resgodsvagnen

Tack Paul! 🙂

Nr 501 – ASG

501 ASG

1965 kom Pocher med en ny serie vagnar – den så kallade 500-serien. De var enklare i sin utformning och var mycket lättare än de tidigare modellerna. Även i denna serie satsade man på den svenska marknaden och lanserade ett antal nya svenska vagnar, till exempel den här Grf-vagnen med ASG-märkning.

Den gamla kartongförpackningen övergavs till förmån av en förpackning med klarsiktsplast så att köparen skulle kunna se modellen direkt utan att behöva ta ut den ur kartongen. Idag finns bara ytterst få av dessa förpackningar kvar.