Det här är förebilden för Pochers populära personvagn med littera C3c. I nästa nummer av Pocherbulletinen som presenteras på järnvägsmarknaden i Gävle den 17 september tar vi upp historik, bakgrund och alla varianter som finns av vagnen.