Lok

Pochers lok

Pocher hade ingen större lokproduktion – endast ett fåtal modeller tillverkades, däribland några ”Vilda västern” lok för den amerikanska marknaden. Stor uppmärksamhet fick dock Pochers modell av det franska världsrekordloket CC 7107, ett av dåtidens tekniska underverk. Annonserat redan 1958 kom det först 1963 ut på marknaden. Den långa utvecklingstiden lär ha berott på Arnaldo Pochers kompromisslösa perfektionism.

Säkerligen var det enorma arbetet och tiden fabriken lade ner på det franska loket ett av skälen att man inte producerade så många lok. Till exempel utannonserades 1959 ett svenskt Hg-lok i Hobbytjänstkatalogen som aldrig kom i produktion.

Art.nr SS/01 – Bayard
Produktionsår 1963 -1964.
Pochers modell av Italiens första ånglok. Förebilden tillverkades i England år 1839 och trafikerade sträckan mellan Napoli och Portici. Modellen var planerad att tas fram i 1000 numrerade och signerade exemplar, men endast 900 exemplar levererades.

Art.nr 801 – Mistral S.N.C.F. CC 7107
Produktionsår 1963 -1966.
Pochers modell av det franska världsrekordloket som 1955 satte hastighetsrekordet med 331 km/h.
Modellen var för sin tid mycket avancerad med centrifugalkoppling, svänghjul, kylfläkt och kardandrift. Vikten var hela 725 gram.

Art.nr 802 – V.T.R.R. Genoa 4-4-0
Produktionsår 1963 -1969.
Pochers modell av Virginia & Truckee Rail Road’s Genoa som trafikerade sträckan från silvergruvorna i Comstoc Lode i Nevada till Carson City och vidare till Virginia City. Loket fick sitt namn efter en liten stad längs linjen.

Art.nr 804 – V.T.R.R. Reno 4-4-0
Produktionsår 1965 – 1969
Tillhörande samma järnvägsförvaltning, V.T.R.R, tillverkade Pocher ett systerlok vid namn Reno. Det var byggt på samma grundkonstruktion men hade en annan typ av skorsten och strålkastare.

Art.nr 806 – V.T.R.R. J.W. Bowker 2-4-0
Produktionsår 1967 -1969
Förlagan till denna model byggdes 1875 av Baldwin Locomotive Work och fick sitt namn efter chefsmekanikern John William Bowker. Senare döptes det dock om till ”Mexico” efter att Mr Bowker blev avskedad på grund av ”olämpligt uppförande”.

Art.nr 808 – I.C.R.R. Casey Jones 4-6-0
Produktionsår 1968 – 1969
Illinois Central Rail Road byggdes mellan 1851 och 1856 och var då den längsta järnvägen i världen. Lok nr 382 byggdes år 1898 av Rogers Locomotive Works. Natten till den 30 april 1900 drog loket ett persontåg som kraschade in i ett stillastående godståg varvid lokföraren John Luther ”Casey” Jones dog. Loket var dock inte värre skadat än att det kunde repareras och sättas i tjänst igen. För att hedra minnet av lokföraren fick loket nu bära hans namn.

Art.nr 810 ALe 803 motorvagn
Produktionsår 1966 – 1974
Presenterad i Pocher 1965-katalogen, släpptes den med Pochers märke fram till 1974, och från och med följande år införlivades den i Rivarossi-produktionen.

Senaste inläggen

Pochers lättvindiga modeller

Pocher Transfesa med SJ-littera Gus

1963 flyttades delar av Pochers produktion över till Rivarossi som ville göra enklare och billigare modeller. Men det motsatte sig naturligtvis Arnaldo Pocher. Rivarossi tog då saken i egna händer och skapade 500-serien, med modeller utan egentlig förebild och delvis baserad på delar från tidigare modeller. Eftersom Rivarossi ägde modellnamnet Pocher, kunde man märka även 500-serien med Pocher Torino.

Nu finns en ny Pocherbulletin som ingående beskriver de tre svenska modellerna i serien – Fyffes, ASG och nämnda Transfesa.

  1. Pocherfabriken i Turin 1960 Lämna ett svar
  2. Lämna ett svar
  3. Svenska Pocherakademiens resa till Trento och Turin 2014 Lämna ett svar
  4. Allt du vill veta om Pochers Milda/Tre Ess vagn Lämna ett svar
  5. Samtliga ledamöter i Svenska Pocherakademin samlade på en och samma bild Lämna ett svar
  6. Stava rätt är inte så lätt 1 Kommentar
  7. Pocherbulletinen nr 5 ute! Temanummer om Pochers resgodsvagn DF5. Lämna ett svar
  8. En svensk och en spansk Transfesa Lämna ett svar
  9. Pocher kataloger Lämna ett svar