Pochers lättvindiga modeller

Pocher Transfesa med SJ-littera Gus

1963 flyttades delar av Pochers produktion över till Rivarossi som ville göra enklare och billigare modeller. Men det motsatte sig naturligtvis Arnaldo Pocher. Rivarossi tog då saken i egna händer och skapade 500-serien, med modeller utan egentlig förebild och delvis baserad på delar från tidigare modeller. Eftersom Rivarossi ägde modellnamnet Pocher, kunde man märka även 500-serien med Pocher Torino.

Nu finns en ny Pocherbulletin som ingående beskriver de tre svenska modellerna i serien – Fyffes, ASG och nämnda Transfesa.

Pocherfabriken i Turin 1960

Året är 1960. Här ser vi Arnaldo Pocher (till höger) i den lilla fabriken  i Turin. Produktionen går på högvarv. I en intervju säger han: ”För mig är modelbyggandet sann poesi. Jag har inga fasta arbetstider. Jag tar aldrig semester. Jag arbetar efter inspiration. Ibland går jag upp mitt i natten och jobbar för att inte tappa bort en idé. Det händer att jag arbetar från tidig morgon ända till midnatt. Sedan går jag hem glad och sjungande.” Ja, den gode Arnaldo verkar ha jobbat så mycket att han inte ens hann stänga gylfen ordentligt 😉

I Pocherbulletinen kan du läsa mer om Pochers historia med många gamla intressanta bilder.

 

 

Svenska Pocherakademiens resa till Trento och Turin 2014

 

En lördag i september 2014 besökte representanter för Svenska Pocherakademien sin italienska motsvarighet, ”Gruppo Fermodellistico e Feramatoriale” (grundad 1992), i Trento.

Föreningen har sin lokal i stationshuset i Trento med en stor utställning av modeller tillverkade av Arnaldo Pocher och en större modelljärnväg med modeller, huvudsakligen från Rivarossi.

Värd för besöket var den entusiatiske Pietro Merlo. Pietro förevisade alla faciliteter i stationshuset; tågledningen för den nyrestaurerade smalspåriga lokalbanan och det nya och gamla ställverket för stationen i Trento.

På söndagen besöktes Arnaldo Pochers dotter Maria-Pia och hennes man Adelmo Canali i Scalenghe utanför Turin. Även här fick vi ett överväldigande vänligt mottagande och ett mycket givande möte som genomfördes med hjälp av tolk.

Maria-Pia berättade om Arnaldos bakgrund med påbörjad konstutbildning och senare utbildning till gravör. Hon visade även hans dagböcker från 1930/40-talet som var illustrerade med fina teckningar.

Huset var fullt av tavlor, teckningar och modeller, såväl prototyper som serieproducerade, ur Arnaldo Pochers produktion. En intressant detalj från firmans tidiga år var att den räls som då tillverkades i stor utsträckning monterades för hand av Maria-Pia.

Sammanfattningsvis var det två mycket givande dagar som gav en hel del bakgrundsinformation om Arnaldo Pochers verksamhet både före tillverkningen av de för oss välkända svenska modellerna och vad som hände efter att Rivarossi tagit över verksamheten.

Läs mer om besöket i Pocherbulletinen nr 6.

 

Arnoldo Pocher och några modeller ur hans produktion.

 

Akademins stol nr 2 diskuterar Arnaldo Pochers livsverk med sin italienske kollega.

 

Några exempel på Pochers fina vagnar 

 

Det fanns även modeller från Arnaldo Pochers senare produktion under varumäket ”ARPO” 

 

Den italienska föreningens modelljärnväg

 

Pocherbulletinen nr 4 studeras av (från vänster) Pocherakademins stol nr 1 Jan-Erik Heikefelt, Maria-Pia Pocher, Adelmo Canali och tolken Franco Verzetti

 

Maria-Pia Pocher och Adelmo Canali

Pocherbulletinen nr 5 ute! Temanummer om Pochers resgodsvagn DF5.

Pocher DF5 resgodsvagn

1959 producerade Pocher den första modellen av en tvåaxlig post/resgodvagn. Det blev en trevlig svensk vagn som försågs med SJ Litt DF5 och nr 2884. I det nya numret av Pocherbulletinen kan du läsa om vagnens historik och fakta om modellen. Dessutom finns information om den tyska varianten av samma vagn. Klicka här för att köpa ditt exemplar.

En svensk och en spansk Transfesa

När Pocher lanserade den billigare 500-serien såg man till att även den svenska marknaden fick några vagnar, nämligen Fyffes- och ASG-vagnarna samt en försvenskad version av en spansk Transfesa-vagn som kom ut 1966. Den svenska verkar bara ha funnits i en version medan den spanska även såldes med ett kylaggregat på gavlarna.

Transfesa SJ
Den svenska Transfesa-vagnen med littera Gus 42805

Transfesa Renfe
Den spanska versionen med hål för kylaggregatet

Se även detta inlägg som handlar om takfärgen på Transfesa-vagnen

Pocher kataloger

Pocher gav ut ett antal produktkataloger och nyhetsblad mellan 1952-1968. Produkterna var ofta tecknade och katalogerna trycktes på flera olika språk. Från och med 1958 även på svenska.

Pocher katalog 1952
Pochers första katalog från 1952

Den första svenska modellen Thermotransport fanns med i 1957 års katalog. Intressant är att bilden visar den långa modellen, trots att det var korta versionen som kom 1957.

Pocher katalog 1957
Pocher katalogen 1957 med den första svenska vagnen

Den första färgkatalogen kommer 1958. Svenska nyheter är Felix- och Åkerlund & Rausingvagnarna. Här annonseras också för första gången det berömda franska rekordloket CC7107 som pga tekniska problem kommer ut på marknaden först fem år senare.

Pocher katalog 1958
Pocher katalogen 1958

Från 1969 och under de följande fem åren förekommer Pochers svenska vagnar bara sporadiskt i några av Rivarossis kataloger. Du kan läsa mer om Pochers kataloger i Pocherbulletinen 4.