Det är inte ofta vi lyckas samla alla ledamöter i Svenska Pocherakademin. Men här var ett sådant tillfälle.