Pochers svenska Hg-lok

1959 annonserades ett svenskt Hg-lok med nummer 670 i Hobbytjänst-katalogen. Det beräknades komma ut på marknaden under 1960. Eftersom loket visades upp offentligt så var planerna nog ganska långt gångna. Men vad hände? Varför kom loket aldrig i produktion? 

Antagligen var anledningen att Pochers första lok, det franska världsrekordsloket S.N.C.F:s CC7107, blev försenat. När loket väl var ute på marknaden 1963 hade Pocher inlett ett samarbete med Rivarossi. Troligtvis ansåg Rivarossi att man skulle lägga planerna på det svenska Hg-loket åt sidan och istället satsa på den viktigare USA-marknaden. 

Året efter kom det första av Pochers amerikanska lok (Genoa-loket) och Hg-loket glömdes bort. Kanske försvann gjutformerna till loket i fabriksbranden 1970.

Världsrekordloket CC7107 – Pochers flaggskepp

 

Modellen av det franska världsrekordloket CC7107 var Pochers flaggskepp och samtidigt dess sorgebarn. Redan i 1958 års katalog annonserades loket men kom först 1963 ut i handeln. En försening på fem år! Troligtvist var det problem med den, för dåtiden, mycket avancerade drivningen. Motorn var mittplacerad och en speciell koppling med svänghjul gjorde det möjligt att låta starta loket långsamt och sedan låta det rulla ut efter att man stängde av strömmen. Modellen hade även strömupptagning både via rälsen och pantograferna. Loket gjordes i två varianter; en för växelström och en för likström.

Att utvecklingen av CC7107drog ut på tiden var antagligen också indirekt orsaken att det svenska Hg-loket aldrig kom i produktion. När CC7107 väl var ute på marknaden hade Pocher inlett samarbetet med Rivarossi. Troligtvist ansåg den nya ägaren att man skulle lägga planerna på det svenska Hg-loket åt sidan och istället satsa på den viktigare USA-marknaden. Året efter kom det första av Pochers amerikanska lok (Genoa-loket)