Pochers svenska Hg-lok

1959 annonserades ett svenskt Hg-lok med nummer 670 i Hobbytjänst-katalogen. Det beräknades komma ut på marknaden under 1960. Eftersom loket visades upp offentligt så var planerna nog ganska långt gångna. Men vad hände? Varför kom loket aldrig i produktion? 

Antagligen var anledningen att Pochers första lok, det franska världsrekordsloket S.N.C.F:s CC7107, blev försenat. När loket väl var ute på marknaden 1963 hade Pocher inlett ett samarbete med Rivarossi. Troligtvis ansåg Rivarossi att man skulle lägga planerna på det svenska Hg-loket åt sidan och istället satsa på den viktigare USA-marknaden. 

Året efter kom det första av Pochers amerikanska lok (Genoa-loket) och Hg-loket glömdes bort. Kanske försvann gjutformerna till loket i fabriksbranden 1970.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *