312 Thermotransport

1957 tillverkade Pocher den första modellen efter svensk förebild. Det blev en Thermotransport frysvagn med Litt GHz 47521 och katalognummer 312. Bengt Ranert på Rosengren & Riis AB i Malmö hade tidigare försett Pocher med underlag och ritningar, men trots det blev vagnen 3 cm för kort och innan en ny version kom ut på marknaden hann tre versioner produceras.