Förebilden för Pochers Thermotransportvagn

Thermotransport litt GHz 47525

Den här Ghz-vagnen är förebilden till Pochers Thermotransportvagn. Vagnen på bilden har nummer 47525 medan Pochers modell fick nr 47521. Den vita texten ”Frystransport med temperaturgaranti” är dock en senare variant än motsvarande text på modellen.

Thermotransport AB grundades 1956 som ett dotterbolag till Helsingborgs Fryshus AB. Bolaget hade hand om både landsvägs- och järnvägstransporter och växte kraftigt i samband med ökad konsumtion av fryst mat.

Tittar man närmare på Pochers modell så ser man namnen på alla fyra företagen som var inblandade i frystransporterna; Thermotransport, SJ, Helsingborgs fryshus AB och SLAB (Svenska Lastbil AB).

Du kan läsa mer om företaget Thermotransport och Pochers modell i första numret av Pocherbulletinen. Beställ ditt exemplar här.

Nr 312 Thermotransport – Pochers första svenska modell

312 Thermotransport

1957 tillverkade Pocher den första modellen efter svensk förebild. Det blev en Thermotransport frysvagn med Litt GHz 47521 och katalognummer 312. Bengt Ranert på Rosengren & Riis AB i Malmö hade tidigare försett Pocher med underlag och ritningar, men trots det blev vagnen 3 cm för kort och innan en ny version kom ut på marknaden hann tre versioner produceras.