Förebilden för Pochers Thermotransportvagn

Thermotransport litt GHz 47525

Den här Ghz-vagnen är förebilden till Pochers Thermotransportvagn. Vagnen på bilden har nummer 47525 medan Pochers modell fick nr 47521. Den vita texten ”Frystransport med temperaturgaranti” är dock en senare variant än motsvarande text på modellen.

Thermotransport AB grundades 1956 som ett dotterbolag till Helsingborgs Fryshus AB. Bolaget hade hand om både landsvägs- och järnvägstransporter och växte kraftigt i samband med ökad konsumtion av fryst mat.

Tittar man närmare på Pochers modell så ser man namnen på alla fyra företagen som var inblandade i frystransporterna; Thermotransport, SJ, Helsingborgs fryshus AB och SLAB (Svenska Lastbil AB).

Du kan läsa mer om företaget Thermotransport och Pochers modell i första numret av Pocherbulletinen. Beställ ditt exemplar här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *